(0)16 602 651 info@santerra.be

Deze Bodemluchtextractie en Persluchtinjectie werd begin 2006 opgestart.
De bedoeling was om in deze lemige gronden de VOCl verontreiniging te verwijderen door injectie van lucht en extractie van bodemlucht. Eind 2005 werd de bron ontgraven. Begin 2006 werden de in situ werken opgestart.
Bedrag: + 75.000 euro
Uitvoeringsperiode: december 2005 – december 2006