(0)16 602 651 info@santerra.be

Santerra is actief in de aankoop en het saneren van verontreinigde terreinen.

Deze verontreinigingen kunnen, net als de terreinen, van allerlei aard zijn.

De terreinen kunnen ofwel aangekocht worden, ofwel eigendom blijven van de eigenaar.

Bij de aankoop stellen wij alle borgen naar OVAM toe. Vooraleer u immers kan overgaan tot de verkoop van een verontreinigd terrein dient u over diverse documenten te beschikken:

Enkel bij het voorleggen van deze documenten kan er voor de verkoop van het terrein een geldig bodemattest bekomen worden. Wij nemen al deze zorgen op ons bij overdracht.

Hierbij kan Santerra al vanaf de eerste stap tussenbeide komen!

Bij het saneren worden de werken uitgevoerd met behulp van het Achilles Certificaat voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken.

Een overzicht van de toegepaste technieken:

In situ – technieken:

  • Grondwaterbehandeling
  • Actieve koolfilters
  • Striptorens
  • Oliewaterafscheiders
  • Bodemluchtextractie
  • Injecties van zowel melasse als andere producten

Ex situ – technieken:

  • Ontgraven
  • Aanvullen
  • Sloop
  • Algehele opkuis

Indien u graag meer uitleg wenst of gecontacteerd wordt voor een gesprek, vul dan het contactformulier in.

Wij zijn steeds op zoek naar terreinen die verontreinigd zijn.

bodemsanering_4
bodemsanering_5
bodemsanering_6

Contact opnemen