(0)16 602 651 info@santerra.be

Santerra is actief in de aankoop en het saneren van verontreinigde terreinen

Duurzaamheid

Het terugdringen van broeikasgassen is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en de ernstige gevolgen ervan te beperken. De impact van deze gassen op het milieu benadrukt de dringende noodzaak om onze uitstoot te verminderen.

Santerra hecht veel waarde aan duurzaam ondernemerschap vanuit haar duurzaamheidsbeleid. We streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor het milieu en de mens. Ons engagement gaat verder dan wat wettelijk verplicht is op ethisch, sociaal en ecologisch gebied.

De CO₂-prestatieladder speelt hierbij een cruciale rol, waardoor we niet alleen ons energieverbruik en CO₂-uitstoot in kaart kunnen brengen, maar ook kunnen verminderen. De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) en stimuleert bedrijven om bewuster met CO₂ om te gaan. Het is een effectief instrument waarmee we winst kunnen behalen in onze bedrijfsvoering en projectrealisatie, met nadruk op efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Inzicht en reductie

Om energiestromen, energieverbruik en CO₂-emissies helder in kaart te brengen, maken we gebruik van een GHG-rapport volgens de ISO 14064-1-vereisten, dat elke 6 maanden wordt bijgewerkt. Interne besprekingen van deze resultaten leiden tot het lanceren of bijsturen van doelstellingen en beheersmaatregelen. De voortgang wordt vastgelegd in een voortgangsrapport, dat elke 6 maanden openbaar wordt gemaakt via Santerra.

Voortgangsrapport 2022
Voortgangsrapport 2023

Transparantie

Santerra hecht veel waarde aan duidelijke en transparante communicatie, ook wat betreft ons energie- en CO₂-reductiebeleid. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het communicatieplan, dat publiekelijk toegankelijk is via onderstaande link.

Communicatieplan

Bijkomende informatie over de CO2 Prestatieladder kan je vinden op de Belgische en Nederlandse SKAO-websites via onderstaande links:

www.co2prestatieladder.be
www.co2prestatieladder.nl

Samenwerking

Wij delen kennis en ervaring over energiereductie met onze stakeholders. Door het implementeren van de CO₂-prestatieladder streven we ernaar onze milieu-impact, met name op het gebied van broeikasgassen, continu te verbeteren. Een lijst van initiatieven waaraan Santerra deelneemt voor CO₂-reductie is beschikbaar in onderstaand document met de initiatievenlijst.

Iniatievenlijst 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?