(0)16 602 651 info@santerra.be

De grondverontreiniging werd ontgraven.
De tanks werden verwijderd.
In fase 2 werd in een andere zone de drijflaag opgepompt.
Uitvoeringsfase: maart 2008 – december 2008
Bedrag: 90.000 euro