(0)16 602 651 info@santerra.be

Deze in situ sanering werd opgestart nadat een kleine lokale ontgraving had plaatsgevonden.
De verwachte saneringsperiode bedroeg ongeveer 1 jaar.
Bedrag: + 20.000 euro
Uitvoeringsperiode: april 2005 – april 2006