(0)16 602 651 info@santerra.be

Er werden filters geplaatst in de fabriek terwijl deze volop in productie was.
Nadien werden 4 filters gekoppeld aan een pomp; de andere werden als injectiefilter gebruikt.
De injectie met melasse moest ervoor zorgen dat er een omzetting van Cr plaatsvond.
Uitvoeringsfase: mei 2008- mei 2009
Bedrag: 30.000 euro