(0)16 602 651 info@santerra.be

Een oud benzinestation werd ontgraven.
De tanks werden gereinigd en afgevoerd voor verschroting.
De gronden werden ontgraven en afgevoerd.
Er werd een beschoeiing voorzien langs bestaande woningen.
Na deze werken werd een grondwaterzuivering met striptoren opgestart.
Uitvoeringsperiode: maart 2008 – april 2009
Bedrag: 125.000 euro