(0)16 602 651 info@santerra.be

Er dienden 2 tanks van 3.000 l verwijderd te worden in de tuin van een rijhuis.
Hiervoor moesten alle materialen met behulp van een telescoopkraan over dit rijhuis getild worden. De verontreinigde grond werd afgevoerd naar een erkend verwerker.
De put werd weer aangevuld met aanvulzand, en een drain werd geplaatst.
Nadien volgde de nasanering van het grondwater. Er werd uit de pompput grondwater gepompt met behulp van een dompelpomp. Dit werd over een waterzuiveringsinstallatie geleid die bestond uit een olie/ waterafscheider, zandfilter en 2 actieve koolfilters.
Bedrag: 85.000 euro
Uitvoeringsperiode: november 2006 – november 2007