(0)16 602 651 info@santerra.be

De Cr(VI) verontreiniging van het grondwater werd aangepakt d.m.v. een melasse-injectie.
Hierdoor werd gepoogd het bacteriële leven aan te zwengelen. Die bacteriën moesten dan zorgen voor een neerslag van Cr(VI), waardoor de concentraties in het grondwater zouden dalen.
Een eerste injectieronde werd uitgevoerd, een tweede ronde werd in het voorjaar van 2006 uitgevoerd.
Bedrag: + 15.000 euro
Uitvoeringsperiode: december 2005 – juli 2006