(0)16 602 651 info@santerra.be

In 2000 heeft de heer Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder Santerra nv, persoonlijk de sanering van de verffabriek GALLIC in Tienen opgevolgd. Deze sanering werd uitgevoerd in opdracht van Shanks-De Paepe uit Gent.
Deze site was volledig volstort, en werd gesaneerd. Alle logistieke handelingen werden door Joris Crynen uitgevoerd. De verschillende documenten werden door hem aangevuld en aan de opdrachtgever bezorgd. Het organiseren van de werf zelf werd ook door hem verzorgd.
Alle contacten met transporteurs, verwerkers en machinisten werden door hem onderhouden.
Bedrag: 1.000.000 euro
Uitvoeringsperiode: 2000