(0)16 602 651 info@santerra.be

Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Tijsmanstunnel in Antwerpen.
Wij hebben de gronden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Omdat de verontreinigingsparameters niet of nauwelijks gekend waren, moesten de grootste voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Er werd gewerkt vanop de autosnelweg, en de nodige signalisatie werd ook voorzien. Deze werken werden aangevat 24 u na de bestelling door het Havenbedrijf.
Bedrag: + 25.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2005