(0)16 602 651 info@santerra.be

In opdracht van de eigenaar saneerden wij zijn perceel en het aanpalende buurperceel.
De buur wilde op zijn perceel een nieuwbouwproject optrekken. Doordat er duidelijke en goede afspraken werden gemaakt, kon de buur zijn planning respecteren. De sociale woningen werden nog in 2009 gerealiseerd.
Uitvoeringsperiode: februari 2009 – juni 2009
Bedrag: 125.000 euro