(0)16 602 651 info@santerra.be

De verontreiniging aan een bedrijfsvijver werd ontgraven.
De vijver werd leeggepompt en over een waterzuivering gestuurd.
De verontreinigde gronden werden afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum en de volledige vijver werd gedempt.
Uitvoeringsperiode: Januari 2009
Bedrag: 50.000 euro