(0)16 602 651 info@santerra.be

Deze in situ sanering behelste het behandelen van stookolie en benzineresten in het grondwater. Nadat de uitgraving plaats had gevonden, kon de drijflaag enkel verwijderd worden door oppomping van het grondwater.
Dit duurde ongeveer 3 jaar duren, gezien de situatie. Alle verontreiniging bevond zich namelijk onder het bestaande gebouw, en de ondergrond was weinig doorlatend.
Bedrag: + 40.000 euro
Uitvoeringsperiode: januari 2005 – 2008