(0)16 602 651 info@santerra.be

Het terrein van een voormalig transportbedrijf werd gesaneerd.
Twee ondergrondse tanks werden verwijderd, en het stort onder deze tanks werd weggenomen. Het stortmateriaal bestond uit rubber, afgedankte oliefilters en puin.
Daarnaast werd ook de stookolieverontreiniging ontgraven.
Uitvoeringsperiode: januari 2009
Bedrag: 100.000 euro