(0)16 602 651 info@santerra.be

Ten gevolge van een overvulling was de kelder van dit kinderopvangcentrum verzadigd met stookolie.
In opdracht van de verzekering hebben we de tanks verwijderd en de verontreiniging ontgraven, en dit zowel buiten als binnen in de kelder. Na de werken was de geurhinder in alle kamers verdwenen.
Bedrag: + 80.000 euro
Uitvoeringsperiode: juni – augustus 2006