(0)16 602 651 info@santerra.be

In 2000 en 2001 heeft de heer Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder Santerra nv, persoonlijk alle rubberverwijderingen georganiseerd voor OVAM op verschillende sites in Vlaanderen. Dit gebeurde in opdracht van Shanks-De Paepe uit Gent.
Alle documenten werden door zijn toedoen opgemaakt. De volledige logistieke afhandeling werd eveneens door hem verzorgd. Alle contacten met uiteindelijke afnemers werden door Joris Crynen onderhouden. Tot slot werden alle veiligheidsmaatregelen door hem opgezet en van nabij opgevolgd.
Bedrag: + 1.625.000 euro
Uitvoeringsperiode: 2000 – 2001