(0)16 602 651 info@santerra.be

Referenties 2007

Hier vindt u onze referenties uit 2007

U kunt links een jaartal selecteren om de daarbij horende referenties te zien

Tubee – Genk

De grondwaterverontreiniging op het terrein werd aangepakt door middel van een Pump&Treat systeem.
De BTEX verontreiniging kon op die manier het efficiëntst verwijderd worden.
Bedrag: + 15.000 euro
Uitvoeringsperiode: december 2007 – juni 2008

Eurobus – Hombeek

De ondergrondse brandstoftanks op het terrein werden verwijderd.
Ook de aanwezige grondverontreiniging werd verwijderd.
Hiervoor werden extra stabiliteitsmaatregelen getroffen onder de vorm van micropalen.
De tanks lagen op amper 1 meter van het gebouw. De werken werden uitgevoerd onder deskundige begeleiding van stabiliteitsspecialisten.
Bedrag: + 30.000 euro
Uitvoeringsperiode: november 2007

Adenco – Mechelen

In opdracht van de vroegere eigenaar werd een droogzuiging en een uitgraving uitgevoerd.
Er was een lokale verontreiniging met alcohol aanwezig.
Bedrag: + 25.000 euro
Uitvoeringsperiode: oktober 2007

Fraikin – Sint Pieters Leeuw

Een kleine ontgraving was nodig voordat het terrein verkocht kon worden.
We klaarden deze klus vrij snel zodat de vroegere eigenaar vrij kon verkopen.
Bedrag: + 10.000 euro
Uitvoeringsperiode: september 2007

Barco – Kuurne

Er werd in verschillende fasen een melasse-injectie uitgevoerd.
De melasse werd geïnjecteerd met een druk tussen 10 en 20 bar, afhankelijk van de filters.
De VOCl verontreiniging werd op die manier aangepakt.
Bedrag: + 10.000 euro
Uitvoeringsperiode: juli 2007 – oktober 2007

Dingenen – Grobbendonk

Na een pilootproef werd dat jaar de volledige vlek aangepakt door middel van een melasse-injectie.
De verontreiniging zette zich om waardoor het terrein verkocht kon worden.
De volledige coördinatie van de werken op het terrein en de verkoop verliep via Santerra nv.
Bedrag: 50.000 euro
Uitvoeringsperiode: april 2007 – april 2008

Herbosch Kiere – Puurs

Voor de constructie van een tunnel diende er op een voormalig stort grondwater onttrokken te worden.
Wij stonden in voor de waterzuivering van dit grondwater.
Er diende een debiet van ongeveer 40 m³/u gereinigd te worden op ammonium en PAK, opgelost in het grondwater.
Bedrag: + 100.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2007-maart 2008

Atlas – Geraardsbergen

Deze kleine ontgraving werd snel uitgevoerd zodat het terrein snel in verkoop kon gaan.
Er was een zeer lokale verontreiniging ontstaan die werd ontgraven.
Bedrag: + 6.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2007

Institut Chirurgical – Brussel

Deze ontgraving in een voormalige school diende te gebeuren met zeer kleine graafmachines.
De verontreiniging was zeer lokaal en diende in het kader van een verkoop te worden weg genomen.
Na de werken kon de verkoop plaats vinden.
Bedrag: + 12.500 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2007

KBC – Aalst

De kelder diende manueel uitgegraven. Er was een lek vastgesteld in de stookolietank. Hierdoor was de stookolie in de kelder gelopen. Wij graafden de kelder uit en legden terug de vloer.
Bedrag: 23.000 euro
Uitvoeringsperiode: februari 2007 – maart 2007