(0)16 602 651 info@santerra.be

Santerra nv kocht dit terrein aan dat een vroegere garagewerkplaats bevatte. Hieruit ontstond een verontreiniging met zware olie. Santerra nv nam de volledige saneringsplicht over en saneerde de site.
De sanering bestond uit een grondontgraving en een grondwaterzuivering.
Bedrag: + 105.000 euro
Uitvoeringsperiode: februari 2004