(0)16 602 651 info@santerra.be

Deze sanering bevatte een grond en grondwaterverontreiniging met minerale olieën. De grond moest worden afgegraven en het grondwater gereinigd.
De sanering werd binnen een paar weken opgestart en duurde ongeveer een 4-tal jaren.
Bedrag: 550.000 euro
Uitvoeringsperiode: oktober 2004 – oktober 2008