(0)16 602 651 info@santerra.be

Er werd een ontgraving voorzien van het terrein.
Nadien werd de put (+10.000 ton) terug opgevuld met grond.
Het grondwater werd nabehandeld door middel van een onttrekking op filters en pompputten.
Uitvoeringsperiode: februari 2008 – februari 2009
Bedrag: + 450.000 euro