(0)16 602 651 info@santerra.be

Er diende op dit terrein een afvalsortering, afbraak, grond- en grondwatersanering te gebeuren.
Het afval werd verwijderd vooraleer de afbraak kon aanvangen. Het afval werd op het terrein zelf gesorteerd en naar verschillende verwerkers afgevoerd.
Bedrag: 75.000 euro
Uitvoeringsperiode: oktober 2006 – juni 2007