(0)16 602 651 info@santerra.be

Voor deze projectontwikkelaar was het van belang de sanering en grondwerken duidelijk gescheiden te houden. Op die manier kon hij bepaalde kosten duidelijk aantonen en terugvorderen.
De verontreiniging veroorzaakt door stookolietanks werd volledig ontgraven zodat een grondwatersanering na de werken niet meer nodig was.
Bedrag: + 40.000 euro
Uitvoeringsperiode: mei 2006