(0)16 602 651 info@santerra.be

OVAM – Verwijderen rubber

In 2000 en 2001 heeft de heer Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder Santerra nv, persoonlijk alle rubberverwijderingen georganiseerd voor OVAM op verschillende sites in Vlaanderen. Dit gebeurde in opdracht van Shanks-De Paepe uit Gent. Alle documenten werden door zijn...

GOM VLAAMS BRABANT – Sanering verffabriek

In 2000 heeft de heer Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder Santerra nv, persoonlijk de sanering van de verffabriek GALLIC in Tienen opgevolgd. Deze sanering werd uitgevoerd in opdracht van Shanks-De Paepe uit Gent. Deze site was volledig volstort, en werd gesaneerd....