(0)16 602 651 info@santerra.be

Balen – Staalconstructies Willems

De grondverontreiniging werd ontgraven. De tanks werden verwijderd. In fase 2 werd in een andere zone de drijflaag opgepompt. Uitvoeringsfase: maart 2008 – december 2008 Bedrag: 90.000 euro

Waregem – Garage Ghistelinck

De bodemsanering werd terug opgestart. De drijflaag werd opgepompt, en het gepompte water werd gezuiverd d.m.v. een actieve koolfilter. Uitvoeringsfase: april 2008-oktober 2008 Bedrag: 25.000 euro

Brugge – Bevepe

Er werden filters geboord ten behoeve van een nutriënteninjectie. De injectie vindt in verschillende rondes plaats. Er werd na een pilootproef uiteindelijk geopteerd voor een nutrolase injectie. De VOCl verontreiniging wordt op die manier in situ behandeld....

Boortmeerbeek – Alulack

Er werden filters geplaatst in de fabriek terwijl deze volop in productie was. Nadien werden 4 filters gekoppeld aan een pomp; de andere werden als injectiefilter gebruikt. De injectie met melasse moest ervoor zorgen dat er een omzetting van Cr plaatsvond....

Brugge – Garage Deboo

Er werd grond ontgraven nadat er een droogzuiging was geplaatst. Deze gronden waren verontreinigd met zware olie. Nadien opteerde men door middel van een drain en pompput om de verontreiniging verder weg te pompen. Uitvoeringsfase: juni 2008. Bedrag: +100.000...

Kortenberg – Brandstoffen Gilis

De verontreiniging werd zo veel mogelijk afgegraven. Er werd een pomp voorzien t.b.v. de droogzuiging. Het water dat eruit vloeide was verontreinigd en werd ter plaatse gezuiverd met behulp van actieve koolfilters. Uitvoeringsperiode: september 2008 Bedrag: +150.000...