(0)16 602 651 info@santerra.be

Referenties 2000

Hier vindt u onze referenties uit 2000

U kunt links een jaartal selecteren om de daarbij horende referenties te zien

OVAM – Verwijderen rubber

In 2000 en 2001 heeft de heer Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder Santerra nv, persoonlijk alle rubberverwijderingen georganiseerd voor OVAM op verschillende sites in Vlaanderen. Dit gebeurde in opdracht van Shanks-De Paepe uit Gent.
Alle documenten werden door zijn toedoen opgemaakt. De volledige logistieke afhandeling werd eveneens door hem verzorgd. Alle contacten met uiteindelijke afnemers werden door Joris Crynen onderhouden. Tot slot werden alle veiligheidsmaatregelen door hem opgezet en van nabij opgevolgd.
Bedrag: + 1.625.000 euro
Uitvoeringsperiode: 2000 – 2001

GOM VLAAMS BRABANT – Sanering verffabriek

In 2000 heeft de heer Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder Santerra nv, persoonlijk de sanering van de verffabriek GALLIC in Tienen opgevolgd. Deze sanering werd uitgevoerd in opdracht van Shanks-De Paepe uit Gent.
Deze site was volledig volstort, en werd gesaneerd. Alle logistieke handelingen werden door Joris Crynen uitgevoerd. De verschillende documenten werden door hem aangevuld en aan de opdrachtgever bezorgd. Het organiseren van de werf zelf werd ook door hem verzorgd.
Alle contacten met transporteurs, verwerkers en machinisten werden door hem onderhouden.
Bedrag: 1.000.000 euro
Uitvoeringsperiode: 2000