(0)16 602 651 info@santerra.be

Houthalen – Prefaco

De verontreiniging aan een bedrijfsvijver werd ontgraven. De vijver werd leeggepompt en over een waterzuivering gestuurd. De verontreinigde gronden werden afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum en de volledige vijver werd gedempt. Uitvoeringsperiode: Januari...

Keerbergen – POROS

Het terrein van een voormalig transportbedrijf werd gesaneerd. Twee ondergrondse tanks werden verwijderd, en het stort onder deze tanks werd weggenomen. Het stortmateriaal bestond uit rubber, afgedankte oliefilters en puin. Daarnaast werd ook de...

Havenbedrijf Antwerpen – BRABO

Na een calamiteit werd in de haven een verontreiniging veroorzaakt. Deze werd ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Door de moeilijke omstandigheden aan de kade mochten niet alle materialen ingezet worden, en moest zeer selectief te werk worden gegaan....

Sint Niklaas – Ongeval

Doordat een bovengrondse tank gekanteld was, en de inhoud door de tuin aan het lopen was, moest er dringend tussenbeide gekomen worden. De tuin werd ontgraven, de tank verwijderd en de tuin terug aangevuld met teelaarde. Uitvoeringsperiode: februari 2009 Bedrag:...

Ranst – Drijflaagverwijdering

Doordat een lekke tank in de ondergrond achterbleef, is er ter hoogte van 2 woningen een drijflaag ontstaan. Deze drijflaag diende met eenvoudige middelen zoveel mogelijk te worden afgepompt. Wij verzorgden de drijflaagverwijdering in opdracht van de verzekering....

Hoboken – Draaiboomstraat

In opdracht van de eigenaar saneerden wij zijn perceel en het aanpalende buurperceel. De buur wilde op zijn perceel een nieuwbouwproject optrekken. Doordat er duidelijke en goede afspraken werden gemaakt, kon de buur zijn planning respecteren. De sociale woningen...