(0)16 602 651 info@santerra.be

Referenties 2008

Hier vindt u onze referenties uit 2008

U kunt links een jaartal selecteren om de daarbij horende referenties te zien

Balen – Staalconstructies Willems

De grondverontreiniging werd ontgraven.
De tanks werden verwijderd.
In fase 2 werd in een andere zone de drijflaag opgepompt.
Uitvoeringsfase: maart 2008 – december 2008
Bedrag: 90.000 euro

Waregem – Garage Ghistelinck

De bodemsanering werd terug opgestart.
De drijflaag werd opgepompt, en het gepompte water werd gezuiverd d.m.v. een actieve koolfilter.
Uitvoeringsfase: april 2008-oktober 2008
Bedrag: 25.000 euro

Brugge – Bevepe

Er werden filters geboord ten behoeve van een nutriënteninjectie.
De injectie vindt in verschillende rondes plaats. Er werd na een pilootproef uiteindelijk geopteerd voor een nutrolase injectie.
De VOCl verontreiniging wordt op die manier in situ behandeld.
Uitvoeringsfase: januari 2008 – januari 2010
Bedrag: 45.000 euro

Boortmeerbeek – Alulack

Er werden filters geplaatst in de fabriek terwijl deze volop in productie was.
Nadien werden 4 filters gekoppeld aan een pomp; de andere werden als injectiefilter gebruikt.
De injectie met melasse moest ervoor zorgen dat er een omzetting van Cr plaatsvond.
Uitvoeringsfase: mei 2008- mei 2009
Bedrag: 30.000 euro

Brugge – Garage Deboo

Er werd grond ontgraven nadat er een droogzuiging was geplaatst.
Deze gronden waren verontreinigd met zware olie.
Nadien opteerde men door middel van een drain en pompput om de verontreiniging verder weg te pompen.
Uitvoeringsfase: juni 2008.
Bedrag: +100.000 euro

Kortenberg – Brandstoffen Gilis

De verontreiniging werd zo veel mogelijk afgegraven.
Er werd een pomp voorzien t.b.v. de droogzuiging. Het water dat eruit vloeide was verontreinigd en werd ter plaatse gezuiverd met behulp van actieve koolfilters.
Uitvoeringsperiode: september 2008
Bedrag: +150.000 euro

Vilvoorde – Leuvensesteenweg

Er werd een ontgraving voorzien van het terrein.
Nadien werd de put (+10.000 ton) terug opgevuld met grond.
Het grondwater werd nabehandeld door middel van een onttrekking op filters en pompputten.
Uitvoeringsperiode: februari 2008 – februari 2009
Bedrag: + 450.000 euro

Hoboken – Heilige Putstraat – UMICORE

Er werd een ontgraving uitgevoerd om de volgestorte vijver leeg te halen.
Op hetzelfde moment werd een ontgraving uitgevoerd in het kader van de sanering die UMICORE diende uit te voeren.
Uitvoeringsperiode: januari 2008
Bedrag: + 200.000 euro