(0)16 602 651 info@santerra.be
Project 26

Project 26

Deze voormalige radiatorenfabriek werd door Santerra aangekocht aangezien de curator niet beschikte over voldoende middelen om de sanering te financieren. Dit 3,2 ha grote bedrijventerrein is vervuild door zware metalen en minerale oliën. Santerra voert de...
Project 25

Project 25

Deze voormalige huidenlooierij (4000m²) gelegen in woongebied werd aangekocht door Santerra waarbij zij de VOCL-verontreiniging voor haar rekening neemt. Op deze manier kon de vereffenaar na jarenlange leegstand, overgaan tot het afsluiten van de vereffening. Tot...
Project 24

Project 24

Deze vervallen ateliers (3000m²) gelegen langs de oever van de leie werden aangekocht uit een faillissement. Santerra neemt de sanering van minerale oliën, zink- en nikkelverontreiniging voor zijn rekening. Aangezien deze site zich in een residentiële rustige buurt...
Project 23

Project 23

Deze totaal verwaarloosde gebouwen en gronden werden aangekocht uit een faillissement. De totale oppervlakte beslaat 2,5 ha (25.000 m²). De gronden liggen op minder dan 500 m van de grote markt, pal in het centrum van de stad dus. Santerra bekostigde in opdracht van...
Project 22

Project 22

Deze gebouwen en gronden met een totale oppervlakte van 11.000 m² werden aangekocht uit een faillissement. Santerra bleek na een openbare procedure het gunstigste bod bij de curator te hebben uitgebracht. Het verbond zich ook om alle kosten inzake sanering en sloop te...