(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 25

Deze voormalige huidenlooierij (4000m²) gelegen in woongebied werd aangekocht door Santerra waarbij zij de VOCL-verontreiniging voor haar rekening neemt.

Op deze manier kon de vereffenaar na jarenlange leegstand, overgaan tot het afsluiten van de vereffening. Tot grote tevredenheid van de omwonenden en het gemeentebestuur zal Santerra de site afbreken en saneren met als herbestemming wonen.

p

4000m²

Z

Herbestemming wordt wonen