(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 22

Deze gebouwen en gronden met een totale oppervlakte van 11.000 m² werden aangekocht uit een faillissement.
Santerra bleek na een openbare procedure het gunstigste bod bij de curator te hebben uitgebracht. Het verbond zich ook om alle kosten inzake sanering en sloop te dragen, en dit zonder verhaal op de curator.

De gebouwen werden gesloopt, de stookolie- en benzineverontreiniging werd verwijderd.
Na sanering werd er een moderne kmo-zone opgetrokken, waar lokale bedrijven zich kunnen vestigen.
Vooraan op het terrein kunnen woningen gebouwd worden, zodat toekomstige bedrijfsleiders toch dichtbij kunnen wonen.

p

Z