(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 21

Deze gebouwen en gronden werden aangekocht uit een faillissement.
Omdat de curator geen middelen meer had om in deze zaak te investeren, financierde Santerra de nodige onderzoeken.
Na de onderzoeken werden de nodige borgen gesteld en werd Santerra eigenaar van het gebouw en de gronden.

De gebouwen werden gedeeltelijk gesloopt. Het overige deel staat ter beschikking van het OCMW dat op dit terrein een wijkwerking kan uitbouwen.
Op termijn kunnen de gronden in het volledige sportpatrimonium van de stad worden geïntegreerd. Ook dit gebouw is hiervan een belangrijk onderdeel .
Wanneer de sanering zal afgerond zijn, kan de volledige buurt opleven, en kunnen de sportvelden volledig afgewerkt worden zoals het hoort.

p

Z