(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 24

Deze vervallen ateliers (3000m²) gelegen langs de oever van de leie werden aangekocht uit een faillissement. Santerra neemt de sanering van minerale oliën, zink- en nikkelverontreiniging voor zijn rekening.

Aangezien deze site zich in een residentiële rustige buurt bevindt, wordt de herbestemming woongelegenheden.

p

3000m²

Z

Herbestemming wordt woongelegenheden