(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 23

Deze totaal verwaarloosde gebouwen en gronden werden aangekocht uit een faillissement.
De totale oppervlakte beslaat 2,5 ha (25.000 m²).

De gronden liggen op minder dan 500 m van de grote markt, pal in het centrum van de stad dus.
Santerra bekostigde in opdracht van de curator de onderzoeken, en nam de sanering op zich. Daartoe stelde het zich borg tegenover de overheid.
De aangetroffen kwik- (Hg) en stookolieverontreiniging werd grotendeels ontgraven. Hiervoor dienden de gebouwen eerst volledig gesloopt te worden.

De totale herontwikkeling zal in samenspraak met de stad gebeuren. Aangezien dit terrein in het centrum van de stad ligt, zal een leefbare woonomgeving gecreëerd worden.
De aanwezigheid van de aanpalende rivier is hiervoor zeker een groot pluspunt.

p

25.000 m²

Z