(0)16 602 651 info@santerra.be

Project SANT 04.03

Dit terrein werd gekocht van een curator uit een onbeheerde nalatenschap.

Santerra nv zorgde voor een nieuw oriënterend bodemonderzoek en de sanering.

Het terrein was verontreinigd met zware olie.

Na de sloop werd het terrein gesaneerd en bouwrijp gemaakt.

Projecten 2004

p

Z