(0)16 602 651 info@santerra.be

Dingenen – Grobbendonk

De Cr(VI) verontreiniging van het grondwater werd aangepakt d.m.v. een melasse-injectie. Hierdoor werd gepoogd het bacteriële leven aan te zwengelen. Die bacteriën moesten dan zorgen voor een neerslag van Cr(VI), waardoor de concentraties in het grondwater zouden...

ALUMECO – Vichte

Deze Bodemluchtextractie en Persluchtinjectie werd begin 2006 opgestart. De bedoeling was om in deze lemige gronden de VOCl verontreiniging te verwijderen door injectie van lucht en extractie van bodemlucht. Eind 2005 werd de bron ontgraven. Begin 2006 werden de in...

Immo Grelau – DEINZE

In het voorjaar van 2005 werden de saneringswerken uitgevoerd die op dit terrein moesten gebeuren. Hiervoor hadden wij bij OVAM borgen gesteld zodat de nieuwe eigenaars duidelijk wisten welke kosten zij moesten dragen. De verontreiniging met VOCl, stookolie en benzine...

Belgimmo – RUMST

Deze in situ sanering werd opgestart nadat een kleine lokale ontgraving had plaatsgevonden. De verwachte saneringsperiode bedroeg ongeveer 1 jaar. Bedrag: + 20.000 euro Uitvoeringsperiode: april 2005 – april 2006

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN – ongeval ter hoogte van TIJSMANSTUNNEL

Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Tijsmanstunnel in Antwerpen. Wij hebben de gronden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Omdat de verontreinigingsparameters niet of nauwelijks gekend waren, moesten de grootste voorzorgsmaatregelen in acht worden...

BREE – Voormalig terrein De Lijn

Deze ontgraving werd uitgevoerd in opdracht van De Lijn. Er werden 4 tanks verwijderd, en er werd ongeveer 500 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend verwerker. De terreinen waren nadien verkoopbaar aan de stad Bree. Bedrag: + 95.000 euro...