(0)16 602 651 info@santerra.be

Dexia – Moorsel

Er dienden 2 tanks van 3.000 l verwijderd te worden in de tuin van een rijhuis. Hiervoor moesten alle materialen met behulp van een telescoopkraan over dit rijhuis getild worden. De verontreinigde grond werd afgevoerd naar een erkend verwerker. De put werd weer...

Voorhavenlaan – Gent

Er diende op dit terrein een afvalsortering, afbraak, grond- en grondwatersanering te gebeuren. Het afval werd verwijderd vooraleer de afbraak kon aanvangen. Het afval werd op het terrein zelf gesorteerd en naar verschillende verwerkers afgevoerd. Bedrag: 75.000 euro...

OCMW – Boechout

Er werd door het studiebureau een ontgraving en grondwatersanering voorzien. Door een oordeelkundige aanpak werden de kosten voor een grondwatersanering vermeden. Alle verontreiniging kon door ontgraven worden weggenomen. Bedrag: + 110.000 euro Uitvoeringsperiode:...

OOOC Ter Heide – Rijmenam

Ten gevolge van een overvulling was de kelder van dit kinderopvangcentrum verzadigd met stookolie. In opdracht van de verzekering hebben we de tanks verwijderd en de verontreiniging ontgraven, en dit zowel buiten als binnen in de kelder. Na de werken was de geurhinder...

Willemen – Leuven

Voor deze projectontwikkelaar was het van belang de sanering en grondwerken duidelijk gescheiden te houden. Op die manier kon hij bepaalde kosten duidelijk aantonen en terugvorderen. De verontreiniging veroorzaakt door stookolietanks werd volledig ontgraven zodat een...