(0)16 602 651 info@santerra.be

Referenties 2006

Hier vindt u onze referenties uit 2006

U kunt links een jaartal selecteren om de daarbij horende referenties te zien

Dexia – Moorsel

Er dienden 2 tanks van 3.000 l verwijderd te worden in de tuin van een rijhuis.
Hiervoor moesten alle materialen met behulp van een telescoopkraan over dit rijhuis getild worden. De verontreinigde grond werd afgevoerd naar een erkend verwerker.
De put werd weer aangevuld met aanvulzand, en een drain werd geplaatst.
Nadien volgde de nasanering van het grondwater. Er werd uit de pompput grondwater gepompt met behulp van een dompelpomp. Dit werd over een waterzuiveringsinstallatie geleid die bestond uit een olie/ waterafscheider, zandfilter en 2 actieve koolfilters.
Bedrag: 85.000 euro
Uitvoeringsperiode: november 2006 – november 2007

Voorhavenlaan – Gent

Er diende op dit terrein een afvalsortering, afbraak, grond- en grondwatersanering te gebeuren.
Het afval werd verwijderd vooraleer de afbraak kon aanvangen. Het afval werd op het terrein zelf gesorteerd en naar verschillende verwerkers afgevoerd.
Bedrag: 75.000 euro
Uitvoeringsperiode: oktober 2006 – juni 2007

OCMW – Boechout

Er werd door het studiebureau een ontgraving en grondwatersanering voorzien. Door een oordeelkundige aanpak werden de kosten voor een grondwatersanering vermeden. Alle verontreiniging kon door ontgraven worden weggenomen.
Bedrag: + 110.000 euro
Uitvoeringsperiode: september 2006

OOOC Ter Heide – Rijmenam

Ten gevolge van een overvulling was de kelder van dit kinderopvangcentrum verzadigd met stookolie.
In opdracht van de verzekering hebben we de tanks verwijderd en de verontreiniging ontgraven, en dit zowel buiten als binnen in de kelder. Na de werken was de geurhinder in alle kamers verdwenen.
Bedrag: + 80.000 euro
Uitvoeringsperiode: juni – augustus 2006

Willemen – Leuven

Voor deze projectontwikkelaar was het van belang de sanering en grondwerken duidelijk gescheiden te houden. Op die manier kon hij bepaalde kosten duidelijk aantonen en terugvorderen.
De verontreiniging veroorzaakt door stookolietanks werd volledig ontgraven zodat een grondwatersanering na de werken niet meer nodig was.
Bedrag: + 40.000 euro
Uitvoeringsperiode: mei 2006