(0)16 602 651 info@santerra.be

Referenties 2009

Hier vindt u onze referenties uit 2009

U kunt links een jaartal selecteren om de daarbij horende referenties te zien

Houthalen – Prefaco

De verontreiniging aan een bedrijfsvijver werd ontgraven.
De vijver werd leeggepompt en over een waterzuivering gestuurd.
De verontreinigde gronden werden afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum en de volledige vijver werd gedempt.
Uitvoeringsperiode: Januari 2009
Bedrag: 50.000 euro

Keerbergen – POROS

Het terrein van een voormalig transportbedrijf werd gesaneerd.
Twee ondergrondse tanks werden verwijderd, en het stort onder deze tanks werd weggenomen. Het stortmateriaal bestond uit rubber, afgedankte oliefilters en puin.
Daarnaast werd ook de stookolieverontreiniging ontgraven.
Uitvoeringsperiode: januari 2009
Bedrag: 100.000 euro

Havenbedrijf Antwerpen – BRABO

Na een calamiteit werd in de haven een verontreiniging veroorzaakt.
Deze werd ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Door de moeilijke omstandigheden aan de kade mochten niet alle materialen ingezet worden, en moest zeer selectief te werk worden gegaan.
Uitvoeringsperiode: februari 2009
Bedrag: 20.000 euro

Sint Niklaas – Ongeval

Doordat een bovengrondse tank gekanteld was, en de inhoud door de tuin aan het lopen was, moest er dringend tussenbeide gekomen worden.
De tuin werd ontgraven, de tank verwijderd en de tuin terug aangevuld met teelaarde.
Uitvoeringsperiode: februari 2009
Bedrag: 15.000 euro

Ranst – Drijflaagverwijdering

Doordat een lekke tank in de ondergrond achterbleef, is er ter hoogte van 2 woningen een drijflaag ontstaan.
Deze drijflaag diende met eenvoudige middelen zoveel mogelijk te worden afgepompt. Wij verzorgden de drijflaagverwijdering in opdracht van de verzekering.
Uitvoeringsperiode: januari 2009 – december 2009
Bedrag: 20.000 euro

Hoboken – Draaiboomstraat

In opdracht van de eigenaar saneerden wij zijn perceel en het aanpalende buurperceel.
De buur wilde op zijn perceel een nieuwbouwproject optrekken. Doordat er duidelijke en goede afspraken werden gemaakt, kon de buur zijn planning respecteren. De sociale woningen werden nog in 2009 gerealiseerd.
Uitvoeringsperiode: februari 2009 – juni 2009
Bedrag: 125.000 euro

Sint Niklaas – Wynn’s

Wij verzorgden de injectie van een C-bron: Na-lactaat.
Op maandelijkse basis injecteerden wij meer dan 70 filters met lactaat. De gegevens werden bijgehouden en opgevolgd.
Het bedrijf moest tijdens de injectierondes in werking blijven. Er werden duidelijke afspraken en plannings gerespecteerd.
Uitvoeringsperiode: juni 2009 – juni 2011
Bedrag: 200.000 euro

Herentals – Vennen

Vooraleer er een nieuw bedrijfsgebouw opgericht werd, voerden wij een bodemsanering uit.
De ontgraving van een oude olievlek verliep probleemloos.
De gronden werden afgevoerd voor fysicochemische verwerking en de put werd nadien terug aangevuld.
Uitvoeringsperiode: mei 2009
Bedrag: 75.000 euro

Deurne – Sint Rochusstraat

Een oud benzinestation werd ontgraven.
De tanks werden gereinigd en afgevoerd voor verschroting.
De gronden werden ontgraven en afgevoerd.
Er werd een beschoeiing voorzien langs bestaande woningen.
Na deze werken werd een grondwaterzuivering met striptoren opgestart.
Uitvoeringsperiode: maart 2008 – april 2009
Bedrag: 125.000 euro