(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 15

De vroegere eigenaar had niet de middelen om dit terrein te saneren.

Er was in het verleden een vijver op het terrein, en deze werd door de eigenaar gevuld. Hij was dan ook goed op de hoogte van de mogelijke verontreiniging.

De sanering werd uitgevoerd samen met de grondwerken voor de nieuwbouw.

De projectontwikkelaar bespaarde op die manier.

Santerra nam dit project over op basis van een Oriënterend Bodemonderzoek. Zowel het Beschrijvend Bodemonderzoek als het Bodemsaneringsproject werden volledig gedragen door Santerra.

p

Z