(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 3

Een perceel met een totale oppervlakte van 2.600 m², in handen van een curator na een faillissement.

De loodsen stonden 7 jaar leeg vooraleer wij er eigenaar van werden.

Nadat het beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd was, liet Santerra nv het bodemsaneringsproject schrijven en een nieuw oriënterend bodemonderzoek uitvoeren.

Het terrein was verontreinigd met zware minerale olie.

De gebouwen zijn vandaag terug in gebruik.

p

2.600 m²

Z

Gebouwen terug in gebruik