(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 31

Dit tankstation (3000m²) gelegen in woongebied en aan de rand van een stadspark, staat al jaren te verkommeren met het gevolg dat het bezet werd door krakers.

Santerra kocht dit pand om te saneren uit een faillissement en de curator kan eindelijk na zo vele jaren overgaan tot sluiting van het dossier. In nauw overleg met de stedelijke diensten zal er overgegaan worden tot herontwikkeling.

p

3000m²

Z

Weer beschikbaar voor herontwikkeling