(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 4

Dit project werd aangekocht uit zowel een faillissement als een onbeheerde nalatenschap.

De beide partijen hadden niet de middelen om de sanering te financieren.

Daarenboven was dit perceel opgenomen op de lijst van de leegstand.

Door de verkoop werden alle partijen verlost van hun verplichtingen.

Santerra zorgde voor de sanering en het gebruik van het gebouw.

p

Z