(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 7

OVAM voerde ambtshalve het Beschrijvend Bodemonderzoek uit.

Santerra nv stelde het Bodemsaneringsproject en een nieuw Oriënterend Bodemonderzoek op.

De curator verkocht dit in samenspraak met de schuldeisers. Het bedrijf was reeds 6 jaar failliet vooraleer dit terrein verkocht kon worden.

Santerra voerde de sanering zelf uit en zorgde voor de sloop, sanering en volledige opkuis.

p

Z