(0)16 602 651 info@santerra.be

Project 9

Santerra liet een nieuw Oriënterend Bodemonderzoek uitvoeren. Nieuwe verontreiniging werd vastgesteld, waarna er een Beschrijvend onderzoek en een Bodemsaneringsproject werd uitgevoerd.

De curator van het failliete bedrijf had niet de middelen om de onderzoeken zelf te bekostigen.

Santerra zorgde voor de opkuis van het afval, de sloop en de bodemsanering.

p

Z