(0)16 602 651 info@santerra.be

Referenties 2005

Hier vindt u onze referenties uit 2005

U kunt links een jaartal selecteren om de daarbij horende referenties te zien

Dingenen – Grobbendonk

De Cr(VI) verontreiniging van het grondwater werd aangepakt d.m.v. een melasse-injectie.
Hierdoor werd gepoogd het bacteriële leven aan te zwengelen. Die bacteriën moesten dan zorgen voor een neerslag van Cr(VI), waardoor de concentraties in het grondwater zouden dalen.
Een eerste injectieronde werd uitgevoerd, een tweede ronde werd in het voorjaar van 2006 uitgevoerd.
Bedrag: + 15.000 euro
Uitvoeringsperiode: december 2005 – juli 2006

ALUMECO – Vichte

Deze Bodemluchtextractie en Persluchtinjectie werd begin 2006 opgestart.
De bedoeling was om in deze lemige gronden de VOCl verontreiniging te verwijderen door injectie van lucht en extractie van bodemlucht. Eind 2005 werd de bron ontgraven. Begin 2006 werden de in situ werken opgestart.
Bedrag: + 75.000 euro
Uitvoeringsperiode: december 2005 – december 2006

Immo Grelau – DEINZE

In het voorjaar van 2005 werden de saneringswerken uitgevoerd die op dit terrein moesten gebeuren. Hiervoor hadden wij bij OVAM borgen gesteld zodat de nieuwe eigenaars duidelijk wisten welke kosten zij moesten dragen. De verontreiniging met VOCl, stookolie en benzine werd verwijderd.
Bedrag: 450.000 euro
Uitvoeringsperiode: mei 2005 – augustus 2005

Belgimmo – RUMST

Deze in situ sanering werd opgestart nadat een kleine lokale ontgraving had plaatsgevonden.
De verwachte saneringsperiode bedroeg ongeveer 1 jaar.
Bedrag: + 20.000 euro
Uitvoeringsperiode: april 2005 – april 2006

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN – ongeval ter hoogte van TIJSMANSTUNNEL

Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Tijsmanstunnel in Antwerpen.
Wij hebben de gronden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Omdat de verontreinigingsparameters niet of nauwelijks gekend waren, moesten de grootste voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Er werd gewerkt vanop de autosnelweg, en de nodige signalisatie werd ook voorzien. Deze werken werden aangevat 24 u na de bestelling door het Havenbedrijf.
Bedrag: + 25.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2005

BREE – Voormalig terrein De Lijn

Deze ontgraving werd uitgevoerd in opdracht van De Lijn.
Er werden 4 tanks verwijderd, en er werd ongeveer 500 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkend verwerker.
De terreinen waren nadien verkoopbaar aan de stad Bree.
Bedrag: + 95.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2005

KORTRIJK – Aalbeekse steenweg

Dit terrein werd aangekocht door Santerra nv.
Het ging hier over een voormalig tankstation, annex droogkuis.
De parameters waren BTEX, Minerale olie en MTBE.
Deze grond- en grondwatersanering werd opgestart in het voorjaar van 2005.
Bedrag: + 70.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2005 – 2006

AS – Hoogstraat

Dit terrein werd aangekocht door Santerra nv. Deze grond- en grondwatersanering werd opgestart in het voorjaar van 2005.
De parameters waren minerale olie, VOCl’s en PAK.
Bedrag: + 125.000 euro
Uitvoeringsperiode: maart 2005 – 2006

SINT KATELIJNE WAVER – Leemans

Deze mensen hadden een probleem met een stookolieverontreiniging in het grondwater en de grond.
Er diende te worden ontgraven, en daarna grondwater onttrokken.
Bedrag: 50.000 euro
Uitvoeringsperiode: februari 2005

KAMPENHOUT – Reizen De Voeght

Deze in situ sanering behelste het behandelen van stookolie en benzineresten in het grondwater. Nadat de uitgraving plaats had gevonden, kon de drijflaag enkel verwijderd worden door oppomping van het grondwater.
Dit duurde ongeveer 3 jaar duren, gezien de situatie. Alle verontreiniging bevond zich namelijk onder het bestaande gebouw, en de ondergrond was weinig doorlatend.
Bedrag: + 40.000 euro
Uitvoeringsperiode: januari 2005 – 2008